Symamed – Rehabilitacja Bydgoszcz, magnetoterapia, laseroterapia, sollux, elektroterapia, masaż, kinezyterapia.

Symamed

Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: symamed.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: SYMAMED MACIEJ MIELCAREK ul. Jaskółcza 18, 85-308 Bydgoszcz
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: maciej.mielcarek@o2.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
 2. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.2 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Kinezyterapia

Kinezyterapia: metodą Kaltenborna, PNF, McKenziego
Kinezyterapia to leczenie ruchem. Ćwiczenia te mają na celu utrzymanie lub przywrócenie pełnego zakresu ruchomości w stawach, zmniejszenie zastoju żylnego, zachowanie czucia i pamięci ruchowej w przypadku porażeń, zapobieganie zanikom mięśniowym.

 

Wskazania:

-schorzenia i dysfunkcje narządu ruchu

-zespoły bólowe kręgosłupa

-stany po zabiegach operacyjnych lub jako przygotowanie przed zabiegiem

-stany do udarach mózgu

-okres ciąży, jako przygotowanie do porodu

-wady postawy

 

Podstawowe ćwiczenia kinezyterapeutyczne, jak i nowoczesne metody ćwiczeń, wszystko to indywidualnie dopasowane do potrzeb pacjenta.
Zajęcia z zakresu kinezyterapii są prowadzone indywidualnie i grupowo dla pacjentów ambulatoryjnych, jak i dla pacjentów przebywających na oddziałach i w oddziałach rehabilitacji dizennej.

Oferujemy również rehabilitację przyłóżkową.

Krioterapia miejscowa

Obniża temperaturę skóry i tkanek głębiej położonych.
Działa głównie przeciwbólowo i przekrwiennie, poprawia drenaż limfatyczny i żylny, powoduje spadek napięcia mięśniowego, wzrost tempa przemiany materii i tolerancji organizmu na wysiłem fizyczny, redukuje ból i cellulit.

 

Wskazania:

-stany po urazach i przeciążeniach

-ostre zapalenie tkanek

-obrzęk po urazach

-reumatoidalne zapalenie stawów

-stany bóowe

-nerwobóle nerwów obwodowych

-zespoły bólowe rwy kulszowej i ramiennej

-przeciążeniowe odczyny zapalne stawów

-łuszczycowe zapalenie stawów

Masaż Ręczny

Masażem nazywamy zespół różnego rodzaju zabiegów maualnych, które w sposób mechaniczny działają na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, stawy a także pośrednio na układy krążenia, nerwowy oraz na narządy wewnętrzne.

 

Oferujemy masaż:

-leczniczy

-relaksacyjny

-antycellulitowy

-modelujący sylwetkę

-limfatyczny

Terapia ultradzwiękami

Ultradźwiękami nazywa się drgania mechaniczne o częstotliwości wyższej od granicy słyszalności ucha ludzkiego.
Działają przeciwbólowo, zmniejszają napięcie mięśni, rozszerzają naczynia krwionośne, hamują procesy zapalne, redukują obrzęki.
Aparatem generującym ultradźwięki można wykonać zabieg fonoferezy.

 

Wskazania:

-bóle mięsni, nerwobóle

-ostrogi piętowe

-zapalenia stawów kręgosłupa

-zwyrodnienie stawu kolanowego i biodrowego

-bolesność nadłykcia

-przykurcz spowodowany blizną

-rwa kulszowa

Elektroterapia

Elektroterapia – wykorzystuje działanie biologiczne prądu elektrycznego, który może:

 

-pobudzać nerwy i mięśnie

-uśmierzać ból

-zwiększać ukrwienie tkanek

-zmniejszać napięcie mieśni

-łagodzić stany zapalne

-zwiększać przepływ limfy

-przyspieszać wchłanianie obrzęków

-wpływać na trofikę tkanek

-intensyfikować procesy przemiany materii

-przyspieszać regenerację tkanek

Lampa Sollux

Przeznaczona jest do wykonywania zabiegów nagrzewania tkanek skóry za pomocą energii cieplnej promieniowania podczerwonego.
Stosowana w przewlekłych stanach zapalnych narządu ruchu (reumatyzm, zwyrodnienia stawów) stanach pourazowych (krwiaku, stłuczenia, zwichnięcia, skręcenia), zespołach bólowych kręgosłupa i stawów kolanowych, barkowych, nadgarstkowych i dłoni.

Laseroterapia

Promienie lasera doprowadzają energię do tkanek położonych aż do kilku centymetrów od powierzchni skóry i działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, poprawiają ukrwienie tkanek i ich odżywianie, pobudzają regenerację komórek i naczyń krwionośnych, zwiększają utlenowanie krwi, pobudzają i wzmacniają układ immunologiczny.

Magnetoterapia

Ma zastosowanie w leczeniu schorzeń ortopedycznych, neurologicznych, chorobach układu krążenia. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, mobilizuje mikrokrążenie, przyspiesza proces wzrostu kostnego oraz regeneracji tkanek miękkich, rozluźnia mięśnie.

 

Wskazania:

– zmiany zwyrodnieniowe stawów

– zapalenie i zaniki mięśni

– trudno gojące się rany

– złamania kości, opóźnione zrosty kostne

– reumatoidalne zapalenie stawów

– bóle grzbietu kolan, łokci, stóp

– urazy sportowe wiązadeł mięśni, ścięgien, stawów

– osteoporoza

– choroba Sudecka

– zaburzenia krążenia obwodowego